Langenbielau


Rådhuset i Langenbielau

Langenbielau är en stad med 34 000 invånare och har ett naturskönt läge i de centrala delarna av Niederschlesien. Staden, med en yta på över 36 km2, ligger längs bäcken Bielawica. Den omedelbara närheten till bergen Eulengebirge utgör en stor del av stadens charm. Langenbielau ligger mellan 280 och 340 m över havet.

Händelser i stadens historia:

1288 Staden omnämns för första gången i dokument. Den förlänas biskop Thomas II.
1428 Hussiter kommer till Langenbielau.
Ca 1530 Luthers lära breder ut sig i Langenbielau och de katolska kyrkorna blir protestantiska.
1598 Det gamla herrskapsslottet byggs.
1654 9 mars. Kyrkorna ges åter till katolikerna.
1713-1714 Pesten härjar.
1720 Det första massiva huset byggs (f.d. Hotel Preussischer Hof).
1742 Den protestantiska skolan i Oberbielau grundas.
1743 2 juli. Bönehuset invigs.

- " -

Den protestantiska skolan i Mittelbielau grundas.
1752 Fördrag mellan greve Hans Ferdind von Sandretzky och prebendet [pastoratet] gällande ängsrättigheter.
1758 Prebendets [pastoratets] del av Langenbielau förlänas greven Sandretzky-Sandraschütz.
1762 16 augusti. Slaget vid Fischerberge mellan Preussen och Österrike.
1771 Första försöket att införa ett linväveri.
1774 En katolsk skola grundas i Mittelbielau.
1787 Den protestantiska skolan i Niederbielau grundas
1807-1810 Friherren vom Steins politiska och sociala reformer införs.
1812 17 februari. En stor brand i Mittelbielau.
1826 Det första apoteket uppförs.
1832 Den protestantiska kyrkogården invigs.
1834 Den protestantiska skolan grundas i Neubielau.
1840 Ett postkontor uppförs.
1841 2 augusti. Grundstenarna till protestantiska kyrkans torn läggs.
1842-1843 Landsvägen genom Langenbielau läggs.
1844 5 juni. Vävarupproret startar.
1845 Orten indelas i 4 stadsdelar.
1846 4 januari. Förvaltningsstadgar införs.
-" - 27 maj. Grönsaksmarknaden öppnar.
1847 Staden får rättigheter att hålla veckomarknad.
1849
-" - Distriktsdomstolen grundas.
-" - Koleraepidemin bryter ut.
1853 Det protestantiska "Räddningshuset" grundas.
1855 16 maj. De första "grå systrarna" kommer till Langenbielau.
-" - 24 november. Järnvägsstationen i Reichenbach invigs.
1859 Den katolska skolan grundas i Oberbielau.
1861 Den katolska skolan grundas i Niederbielau.
1864 1 april. Gasbelysning införs.
1868 14 april. Grundstenarna till den nya katolska kyrkan läggs.
1870 27 december. Den protestantiska begravningskyrkan invigs.
1872 Det protestantiska sjukhuset invigs.
1874 Förvaltningsområdet Langenbielau bildas.
1876 15 november. Den nya katolska kyrkan invigs.
1877 Tidningen "Langenbielauer Anzeiger" grundas.
-" - Frivilliga brandförsvaret bildas.
1877-1880 Den protestantiska kyrkan byggs om.
1878 5 januari. Brand på slottet.
1880 18 augusti. Den ombyggda protestantiska kyrkan invigs.
1883 Det första elektriska ljuset.
1889 24 juni. Det första spadtaget för järnvägsträckan Reichenbach-Langenbielau tas.
1891 1 juni. Sträckan öppnas för persontrafik.
1892 4 augusti. "Sparkasse" öppnar.
1895 14 oktober. Den protestantiska flickskolan invigs i Oberbielau.
1900 Järnvägen i Eulengebirge öppnar.
-" - Rättegångsdagar införs.
-" - 15 oktober. "Preussischen Fachschule für Textilindustrie" öppnar.
1901 30 september. St. Elisabeth-sjukhuset invigs.
1902 2 juni. Den Industriella yrkesskolan öppnar.
-" - 1 juli. Gården för slakt öppnas.
1905 En filial till Riksbanken inrättas.
-" - 15 oktober. Invigning av den protestantiska skolan i Schumannsheide.
1907 7 augusti. Den nya högre folkskolan öppnas.
-" - 4 oktober. Invigning av det protestantiska föreningshuset.
1908 10 januari. Avloppssystemet tas i bruk.
-" - 13 juni. Invigning av gymnastiksalen för gymnastikföreningen för män.
1910 14 september. Invigning av det katolska kapellet med lekskola i Niederbielau.
1911 16 juni. Ett utskott för barnomsorg tillsätts.
1918 1 juli. En Girokassa öppnas i staden.
1920 Folkhögskolan inrättas.
-" - 4 juli. Välsignelse av de nya klockorna i den protestantiska kyrkan.
1921 Välsignelse av det nya klockspelet i den katolska kyrkan.
-" - "Gaszentrale unter der Eule" grundad.
1924 1 maj. Langenbielau blir stad.
-" - 12 juni. Den hittillsvarande kommunstyrelsens ordförande väljs till borgmästare.
-" - 21 juli. Han tillträder.
1925 1 mars. Välsignelse av hjältemonumentet framför rådhuset.
-" - 20 juni. Wolfgang-tornet på Herrleinberge invigs.
-" - 22 oktober. Befordran med postbuss startar.
1926 17 april. Inkorporering av godsområdet godkänns.
-" - 10 augusti. De två s.k. "Sammelschulen" öppnar.
1927 1 april. Stadens första skolnämnd bildas.
1927-1928 Vattenledning byggs.
1928 24 april. Inriktningen för den övre realskolan antogs.
-" - 9 augusti. Nybyggnationen av den övre realskolan invigs.
1929 18 mars. Den nyinrättade fackskolan för textilindustri invigs.
-" - 7 oktober. Invigning av "Heilige-Geist"-kapellet i den södra delen av staden.
1930 6 januari. Biblioteket samt läsesal öppnas.
-" - 30 augusti. Greve Ernst Julius Adolf Erdmann Friedrich von Seidlitz-Sandreczki avlider.

Källa: (www.langenbielau.de)