Millowitz


Byn Millowitz

Millowitz är idag en ort belägen 177 möh ca 6 km nordost om Nikolsburg. Orten grundades redan på 900-talet och förstördes av tatarer 1241. Byn har ca 570 invånare och 151 hus på en yta av 551 ha.

Huvudsakliga näringar är kreatursuppfödning, vinodling och åkerbruk. Byns kyrka, uppkallad efter den Helige Oswald, fanns redan 1672.
En annan byggnad av betydelse är den gamla kvarnen, Frauenmühle, tidigare använd som skogvaktarbostad.