Nikolsburg


Slottet i Nikolsburg

Nikolsburg är en ort i Südmähren.  Staden är belägen 248 möh precis vid gränsen till Niederösterreich i Österrike, vid vägen Wien-Brno, ca 80 km norr om Wien. Dagens invånarantal är knappt 8000. Staden ligger i ett kalkrikt landskap som härstammar från Juraperioden. Området är starkt kuperat med flera berg som; Schlossberg 278m, Heiliger Berg 363m, Turold 385m, Galgenberg 238m, Janitschberg (bortsprängt) 322m, Gaisberg 285m, Bottischstein 363m, Tafelberg 459m och Maidenberg 550m.

Klimatet och den kalkrika jorden är ideala förutsättningar för vin- och fruktodlingar. Området där Nikolsburg är beläget är ett mycket gammalt kulturlandskap. Fynd visar att Pollauer Bergen redan under den senaste istiden beboddes under ca 10 000-50 000 år av jägarfolk, de s.k. mammutjägarna. Bärnstensvägen som förband Östersjön med Adriatiska havet passerade förbi här.

Under historien bosatte sig Illyrer, Kelter, Germaner och även Slaver i området. De germanska stammarna var växelvis Markomaner, Kvader, Visigoter, Langobarder och Heruler. De senare härstammade troligen från Skandinavien. Även Romarna hade sina stödpunkter här. De tyska bosättningarna följde efter att den tyskromerska kejsaren slutgiltigt besegrade Ungern 955 efter att Neumark grundats. 1041 fastställdes floden Thaya som gräns mellan Mähren och Ostmark och Mähren koloniserades av Bayern. Omkring 1150 anlades byn Niclaspurg av bayerska/frankiska nybyggare.

1185 hamnar Nikolsburg under konungen av Böhmens överhöghet
1249 ger markgreven av Mähren, Przemysl Ottokar II (senare konung av Böhmen), Nikulspurch som förläning till fursten Heinrich von Liechtenstein
1279 får Nikolsburg rätten att hålla marknad av kejsar Rudolf von Habsburg
1330 erhåller Nikolsburg stadsrättigheter
1426 bränns staden ner av Hussiter
1526 anländer de reformerta vederdöparna till staden, anhängarna följer Balthasar Hubmaier från Schweiz och Tyrol
1575 staden kommer att lyda under Adam von Dietrichsteins överhöghet
1582 inleds motreformationen
1619 de Mähriska protestantiska ständerna ansluter sig till de Böhmiska under ledning av Teuffenbach och besegrar de kejserliga trupperna under ledning av general Dampierre i slaget vid Unter Wisternitz
1621 skrivs freden i Nikolsburg mellan kardinal Franz von Dietrichstein och konungen av Ungern Bethlen Gabor
1623 inleds byggnationen av bergskyrkan S:t Sebastian
1624 regeringschef Franz von Dietrichstein förlägger sitt residens till Nikolsburg, vilken i praktiken blir Mährens huvudstad
1625 , 12-13 juni, träffas kejsaren Ferdinand II och fältherren Wallenstein vid rikshovrådet i Nikolsburg
1645 , 7 april, erövras staden av de svenska trupperna ledda av överbefälhavare Lennart Torstensson
Slottsbiblioteket överförs till Uppsala
1663 anfaller turkarna Nikolsburg
1742 anfaller Preussen Nikolsburg
1805 drar de ryska och franska trupperna genom staden på väg till trekejsarslaget vid Austerlitz.
Den 2 december 1805 uppehåller sig Napoleon Bonaparte tillsammans med marskalk Bernadotte och marskalk Murat på slottet på deras väg till Wien
1866 intar Preussen Nikolsburg
1866 , 26 juli, skrivs förfreden mellan Österrike och Preussen under ledning av konung Wilhelm von Preussen och Otto von Bismarck
1918 , 16 december, tågar de tjeckiska trupperna in i Nikolsburg
1938 , 8 oktober, marscherar de tyska trupperna in i staden och därmed införlivas Nikolsburg
 i det tyska riket
1945 , 23 april, besätter de sovjetiska trupperna staden efter hårda strider
Slottet liksom ett stort antal byggnader blir lågornas rov rov
Vid krigsslutet går fronten endast 10 km nordväst om staden
1946 fördrivs de sista av den tysktalande befolkningen ut ur Nikolsburg

Under följande år härjade pesten i Nikolsburg: 1196, 1252, 1347, 1431, 1439, 1451, 1495, 1548, 1588, 1622, 1645, 1678, 1680 och 1758.

Nikolsburg 1673


 

 

 

Historiska personligheter som besökt Nikolsburg: