Kartor


På denna sida vill jag i både ord och bild åskådliggöra hur Centraleuropa förändrats av gränsdragningar  och andra skeenden i historien genom århundradena.

 

Centraleuropa 1477

Centraleuropa 1477."From The Historical Atlas by William R. Shepherd, 1926" 

 

 

Centraleuropa 1547

Centraleuropa 1547."From The Historical Atlas by William R. Shepherd, 1926"

 

 

Centraleuropa 1648

Centraleuropa 1648."From The Historical Atlas by William R. Shepherd, 1926"

 

 

Centraleuropa 1786

Centraleuropa 1786."From The Historical Atlas by William R.Shepherd, 1926"

 

 

Österrike-Ungern 1812

Österrike-Ungern 1812."From The Historical Atlas by William R. Shepherd, 1926"

 

 

Österrike-Ungern 1911

Österrike-Ungern 1911."Distribution of Races in Austria-Hungary From The Historical Atlas by William R. Shepherd."
Kartan visar Kejsardömet Österrike-Ungern med de olika folkgrupperna.

 

 

Europa 1911

Europa 1911."From The Historical Atlas by William R. Shepherd, 1926"

 

 

Europa 1924

Europa 1924."From The Historical Atlas by William R. Shepherd, 1926"